Lid worden

Jade 1-7-20 014 (Small)

Lid worden ?

Dat is een fijne gedachte. Erover nadenken is eigenlijk meteen besloten.

Vul het onderstaande formulier in, verzend het en binnen een paar minuten hoor je   bij de gezellige  Wheatenclub Nederland.

Wij maken je blij met een wandeling, twee maal per jaar een in kleur gedrukt clubblad  en de digitale versie van ons clubblad.

Wacht niet langer, alle gegevens over contributievorm vind je tijdens het invullen

 

 Je volgende vraag is wat zijn de kosten welke zijn verbonden aan een lidmaatschap.

Er is een eenmalig entreegeld van €  5,00 voor elk lid en gezinslid.

                                     De contributie bedraagt   € 22,50 per jaar                                          Gezinsleden €  5,00 per jaar.

Bij aanmeldingen na 1 juli bedraagt de contributie voor het lopende jaar € 11,25

 .Na aanmelding krijg je  binnen drie werkdagen een bericht van de ledenadministratie waarin het exacte bedrag staat dat je dient over te maken. Je kunt de  contributie overmaken op IBAN: NL 94 INGB 0008 2387 69 t.n.v. ISCWT Club Nederland.

Na aanmelding en betaling wordt je  naam gepubliceerd in de digitale versie van onze Clubblad of in het eerstvolgende gedrukte exemplaar. Normaal gesproken kan je jezelf 14 dagen na publicatie als lid beschouwen. Je  krijgt dan de statuten en het huishoudelijk reglement toegestuurd alsmede de bevestiging van het definitieve lidmaatschap.

 

Waarom nog langer aarzelen? Word nu lid. Dit kan via onderstaande link:

 

If you’re  lucky enough  to be Irish, you’re lucky enough

Image3a
Image3a
Image3a
Image3a
Image3a