Gezondheid

Fins bot (Small) (002)

De Wheaten is in het algemeen een gezond, sterk en gehard ras. Het bereiken van een leeftijd van 12 jaar is heel gewoon en Wheatens van 13 of 14 jaar zijn geen uitzondering. Als rasvereniging zijn wij erg gespitst op gezondheid van de honden en wij sluiten onze ogen niet voor (eventueel opduikende) gezondheidsproblemen binnen het ras. Alle honden die door de fokkers binnen onze club worden ingezet voor voortplanting moeten voldoen aan de eisen en regels van het Verenigings Fok Reglement (VFR). Dat betekent dat alle ouderdieren die voor het fokken worden ingezet verplicht onderzocht moeten zijn middels het ECVO oogonderzoek en door middel van een DNA onderzoek moeten worden getest op Microphthalmia.

 

If you’re  lucky enough  to be Irish, you’re lucky enough

Image3a
Image3a
Image3a
Image3a
Image3a
Image3a